Velkommen til foreldrepraten

Foreldrepraten er et diskusjonsopplegg for foreldre om barns forbruk og mediebruk. Her finner dere raske spørsmål uten enkle svar, men som kan bidra til bevisstgjøring og samkjøring i klassens foreldregruppe.

Foreldre opplever utfordringer knyttet til barns forbruk og mediebruk: Hvor mye lommepenger og telefonkroner bør barnet få? Hvor skal tv og data plasseres? Hvordan forholde seg til aldersgrenser på film og spill? Hvordan kan foreldre skape trygge brukere med et positivt selvbilde?

Foreldrepraten er et verktøy for å drøfte slike problemstillinger i egen skoleklasse, på tvers av klasser eller i andre sammenhenger der foreldre møtes. Foreldre kan også benytte Foreldrepraten seg i mellom hjemme.

Foreldrepraten er først og fremst beregnet for foreldremøter på 5. -7. trinn. Man velger selv om man vil ta opp ett eller flere temaer i løpet av samlingen.

Lykke til!