Lenker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementet har ansvar for barne-, familie-, likestillings- og forbrukerpolitikken

Foreldreutvalget for grunnskolen
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. De driver nettstedet www.foreldrenettet.no som er tilrettelagt for foreldre med barn i skolen.

Forbrukerombudet
Forbrukerombudet fører tilsyn med reglene i markedsføringsloven som beskytter forbrukere, og har god informasjon om en rekke emner på nett, bl.a. markedsføring rettet mot barn og unge.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. De behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandørene av varer og tjenester. Du finner mye nyttig forbrukerinformasjon på nettsiden, bl.a. forbrukerundervisningsmateriale og flere publikasjoner som er rettet mot barn og unge.

Barneombudet
Barneombudet fremmer barns interesser i samfunnet og følger med i utviklingen av barns oppvekstvilkår.

Datatilsynet
Datatilsynet fører tilsyn med personopplysningsloven, og nettsiden inneholder informasjon om personvern og rettigheter.

Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for miljøansvar og en rettferdig fordeling av jordas ressurser, og har temasider om reklame, shopping, forbruk og livskvalitet.

Redd Barna
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal få leve et verdig liv.

Skal - skal ikke
Et verdiprosjekt drevet av Kristen Pedagogisk Forbund som bl.a. tar opp spørsmål knyttet til forbrukersamfunnet og verdier.

Barnevakten
Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. De har også foredragsholdere som kan stille opp på denne typen foreldremøter i hele landet.

Pan European Game Information(PEGI)
Europeiske system for alders- og innholdsklassifisering av dataspill, som gir råd om et spills innhold egner seg til en bestemt aldersgruppe.

Trygg bruk
Trygg bruk - prosjektet er et europeisk samarbeid som skal spre kunnskap om trygg bruk av internett til barn og unge, foreldre, lærere og andre. Siden inneholder foreldreguide, moropakke for familien og mye annet. I Norge drives det av Medietilsynet.

Nettvett
Informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne.

Du bestemmer
Nettside om personvern i digitale medier som er rettet mot elever i ungdoms- og videregående skole. Siden inneholder filmer, undervisningshefte og mulighet for å bestille plakater med mer. Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Teknologirådet har utviklet prosjektet. Et opplegg for mellomtrinnet er under utvikling.