Om foreldrepraten

Samtaleopplegget er laget for foreldremøter på 5. - 7. trinn, men kan også brukes i andre sammenhenger. Det er enkelt og fleksibelt lagt opp, og du står fritt til å skreddersy et opplegg som passer foreldregruppen på din skole.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig utgiver for Foreldrepraten. Foreldrepraten er utarbeidet av Barnevakten i samarbeid med:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerombudet
Foreldreutvalget for grunnskolen

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om foreldrepraten? Send en e-post til post@foreldrepraten.no

Kontaktinformasjon Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
Tlf: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15
Besøksadresse: Akersgata 59
Postadresse: Postboks 8036 Dep
0030 Oslo