Fjernsyn og film

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Helt siden fjernsynets barndom har tv-helter vært en naturlig del av barne- og ungdomskulturen. Barn leker ofte det de ser på fjernsyn. De lever seg inn i roller, og drømmer om å være en annen person enn den de er. Imitasjon er en grunnleggende egenskap hos oss mennesker.

I dag appellerer medieinnholdet fra voksenverdenen til stadig yngre aldersgrupper. Medieinnhold og tema som foreldre synes passer for elleveåringer, kan elleveåringene selv oppleve som barnslig. I tillegg er ofte barn og unge flinkere til å tolke billedspråk enn mange foreldre tror de er. Barn utvikler en teknisk kompetanse som i mange tilfeller ligger på et høyere nivå enn hos mange voksne. Mange mener at nettopp den store tilgangen til ulike medier og medieinnhold gjør at barn tar del i de voksnes verden altfor tidlig. Dette kan skape et dilemma. Ønsker vi å skjerme barna fra denne voksenverdenen, og hvordan skal vi i tilfelle gjøre det? Eller skal barna få møte voksenkulturens realiteter og underholdningstilbud like godt først som sist?

Medietilsynets undersøkelse «Barn og Medier 2014» viser hvor sentralt tv står som medium for barn. 47 prosent av barn og unge i aldersgruppen ni til 16 år sier at de har tilgang på tv på eget rom.

Til samtale:

Spørsmål: Hvordan kan foreldre bidra til å skape gode tv-opplevelser for barna?

Dilemma: Barnet ditt har sett en skremmende 15-årsfilm hos en venn. Hva gjør du?

Spørsmål: Hvor mye tid er det greit at barn bruker på tv og film i løpet av en dag/uke?

Påstand: Det er viktig å forholde seg til aldersgrenser og informasjon om egnethet  på film. Hva mener du?

Påstand: Barn arver foreldrenes tv-vaner. Hva tror du?

Påstand: Barns tv- og filmhelter bruker mer vold nå enn før. Hva mener du?

Dilemma: Barnet ditt vil ha tv og spillkonsoll på rommet sitt. Hva gjør du?

Påstand: Ved mye voldseksponering gjennom mediene kan barn få økt toleranse for vold i virkeligheten. Hva tror du?

Påstand: Det er viktigere å fokusere på hva barna ser på, enn hvor mye tid de bruker foran tv. Hva mener du?

Påstand: En alt for tidlig eksponering for film laget for voksne, kan skade barns forhold til viktige verdier og menneskeverd. Hva mener du?

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?