Lommepenger og skolekostnader

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Bare én av tre foreldre til syv- til 15-åringer gir barna lommepenger, viser en undersøkelse Ipsos MMI gjennomførte for Nordea våren 2014.

Snittbeløpene for ukentlige lommepenger er 47,50 for barn mellom syv og ni år. Gruppen mellom 10-12 år får 70 kroner, mens 13-15-åringer kan innkassere 102 kroner i uken, viser undersøkelsen videre.

I denne samtalen kan dere diskutere hvor mye lommepenger dere mener barn bør ha, hvordan de bør brukes, hvem som skal bestemme over bruken og andre temaområder uten enkle svar.

Til samtale:

Spørsmål: Hvor mye bør barn få i lommepenger?

Påstand: Hvilke oppgaver barna har for å hjelpe til i hjemmet og hva de får i lommepenger er to separate ting.

Spørsmål: Skal barn kunne bruke lommepengene på det de vil?

Spørsmål: Bør man ha en øvre grense eller en avtale for hvor mye penger barna får med seg i lommepenger på tur?

Påstand: Foreldrenes pengebruk påvirker barna. Hva mener du?

Spørsmål: Har barn større eller mindre behov for rettledning når det gjelder bruk av penger og forbruk nå enn da du var barn?

Idédugnad: Hvordan kan elevene samle inn penger til skoleaktiviteter?

Problemstilling: Hvordan bør man som forelder forholde seg til at det koster penger å være sosialt aktiv, å henge med i vennegjengen og at det finnes få aktiviteter som ikke har en prislapp festet til seg?

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?