Mobiltelefon

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 94 prosent av barn mellom ni og 16 år har egen mobiltelefon. Hele 83 prosent har smarttelefon, mens ytterligere ti prosent har «vanlig» mobil.

Undersøkelsen «Barn og medier 2014» viser at blant barn i alderen ni til elleve år har 85 prosent fått mobiltelefon (67% smarttelefon og 18% «vanlig» mobil). Når barna er blitt 15-16 har så godt som alle egen mobil (98%). Medietilsynets parallelle foreldreundersøkelse, der 2000 foreldre til barn i alderen ett til tolv år deltok, viser at 85 prosent av barna får sin første mobiltelefon når de er mellom syv og ti år gamle, og gjennomsnittsalderen er åtte år.

Mobiltelefonene i dag har mange funksjoner, og barna bruker mobilen til mye forskjellig. Ni av ti bruker mobiltelefonen til å snakke i, mens åtte av ti sender og mottar SMS og tar bilder med mobiltelefonen. Det er også mange som hører på musikk med mobile (77%), spiller spill (74%) og bruker Internett (69%). Videre bruker omtrent halvparten av barn og unge mobilen til å surfe på nettet, laste opp bilder/film (f.eks. Snapchat og Instagram) og se på film eller videoklipp.

Til samtale:

Spørsmål: Hvilke avtaler mener dere er gode å ha mellom foreldre og barn vedrørende mobilbruk?

Påstand: Foreldre bør ha kontroll på hvilke apper barn laster ned. Hva mener du?

Spørsmål: Hva bør foreldre tenke på når man skal velge telefon og abonnement til barn?

Spørsmål: Bør foreldre sjekke innholdet på mobiltelefonen til sine barn?

Påstand: Mobiltelefon er en viktig sosial arena for barn. Hva mener du?

Problemstilling: Når bør barn få egen mobiltelefon?

Problemstilling: Hvem skal betale for barnets mobilbruk?

Dilemma: Barnet ditt har brukt masse penger i et app-spill på mobilen. Hva gjør du?

Problemstilling: Barnet ditt kommuniserer med venner via mobil langt utover kvelden. Hva gjør du?

Spørsmål: Hvordan kan barn bruke mobiltelefon på en positiv måte?

utviklet av braadland as // © 2024
optimalisert med Sonar SEO
annonsere? // advertise?