Kroppsfokus

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Reklame, musikkvideoer og ungdomsblader spiller ofte på stereotype kjønnsroller. Hva gjør medienes kroppsfokus med selvbildet til de unge? Hvordan kan foreldre diskutere dette med barna? Hvordan kan foreldre bidra til at barna opplever seg verdifulle?

I diskusjonen rundt dette temaet kan det komme spørsmål fra foreldrene om spiseforstyrrelser o.l. Dette er et vanskelig tema som ikke egner seg godt til samtale ved hjelp av Foreldrepraten alene. Ønsker dere å diskutere spiseforstyrrelser bør helsesøster eller andre fagpersoner være tilstede.

Til samtale:

Dilemma: Barnet ditt er svært opptatt av kropp, utseende og klær. Hva gjør du?

Spørsmål: Hvordan kan foreldre forebygge at barnet blir usunt opptatt av utseende og mote?

Spørsmål: Hva eller hvem påvirker barn og unge mest?

Spørsmål: Hvordan blir barn og unge preget av media?

Spørsmål: Hvilke verdier formidles gjennom reklame, musikkindustri og andre medier?

Problemstilling: Barnet ditt forsøker å slanke seg og gir uttrykk for misnøye med egen kropp. Hva gjør du?

Spørsmål: Hvilke forbilder har barnet ditt?

Spørsmål: Hvordan kan foreldre bidra til å gi barnet sitt et sunt selvbilde?

utviklet av braadland as // © 2024
optimalisert med Sonar SEO
annonsere? // advertise?