Digital mobbing

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Hva er digital mobbing? Hvordan og hvor mye mobber barn på nett og mobil? Er mobbing i digitalt format verre eller mindre alvorlig enn andre mobbeformer?

Denne temamodulen fokuserer på mobbeproblematikk der nett og mobil er mobbekanaler.

I undersøkelsen «Barn og Medier 2014», gjennomført av Medietilsynet, sier 26 prosent av barn mellom ni og 16 år at de har lagt merke til at noen har vært slemme eller mobbet noen på internett eller via mobilen i løpet av det siste året. Tre prosent har lagt merke til dette ukentlig, syv prosent månedlig, og 16 prosent har lagt merke til det sjeldnere enn én gang i måneden.

Videre er det 12 prosent som i løpet av det siste året har lagt merke til at noen har truet andre via Internett eller via mobilen, og 21 prosent som har lagt merke til at noen har lagt ut bilde av andre som kanskje gjorde dem trist eller sint.

På den positive siden svarer syv av ti at de vet hvem de skal kontakte dersom de blir utsatt for digital mobbing eller opplever å få bilder og informasjon på avveie på nettet.

Ressursmateriell:

Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje, og tilbyr blant annet en app med hjelp til dem som mobbes og dem som vil hjelpe andre: brukhue.com

Det europeiske CyberTraining-4-Parents (CT4P) tilbyr et lett tilgjengelig, norskspråklig og åpent nettkurs som gir en kort, konsis og faglig forankret introduksjon til sosiale medier og digital mobbing, samt gode strategier for hvordan man kan avdekke, håndtere og forebygge digital mobbing: cybertraining4parents.org/ebook/no/

Til samtale:

Problemstilling: Barnet ditt har fått en trusselmelding på mobilen. Hva gjør du?

Problemstilling: Du oppdager at barnet ditt mobber andre via mobil og internett. Hva gjør du?

Påstand: Foreldre har ansvar for hva barna deler i sosiale medier. Hva mener du?

Problemstilling: Barnet ditt er blitt filmet med mobilkamera i gymgarderoben og filmen er lagt ut på nettet. Hva gjør du?

Påstand: Barn er styggere med hverandre på internett og mobil enn de kan være i skolegården. Hva mener du?

Påstand: Digital mobbing er vanskelig å oppdage for de voksne. Hva mener du?

Spørsmål: Hvordan kan vi lære barna at norsk lov også gjelder på nett og mobil?

Påstand: Mange barn vil ikke snakke med foreldrene sine om triste eller ekle opplevelser på nettet. Hva tror du?

Påstand: Den digitale kommunikasjonen mangler kroppsspråk, og dette fører til at barn kan bli tøffere med hverandre digitalt enn når de kommuniserer ansikt til ansikt. Hva mener du?

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?