Kom i gang

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Velg ett eller flere temaområder du ønsker å diskutere, for eksempel mobilbruk. Gå så i grupper og diskuter med utgangspunkt i spørsmålene knyttet til temaet. Hver gruppe står fritt til å velge ut de spørsmålene og problemstillingene man finner mest aktuelle.

Samtalepunktene finner du her på nettsiden under hver enkelt spørsmålskategori og som nedlastbare Powerpoint-presentasjoner. Flere av temaene har i tillegg ekstra ressursmateriell som kan benyttes som innspill, og på undersiden ”Fakta og råd” finnes flere nyttige samtalepunkter og annen relevant informasjon. Spørsmålene kan enkelt skrives ut ved å klikke på linken nederst på hver underside. La gjerne samlingen avsluttes med en oppsummering i plenum. Deretter er det bare å gå hjem og gjøre resten…

Organisasjonene Barnevakten og Redd Barna tilbyr foredrag innen flere av temakategoriene på Foreldrepraten og har foredragsholdere de fleste steder i Norge. Dersom dere ønsker besøk av foredragsholdere kan dere kontakte organisasjonene direkte:

Barnevakten

Tlf: 53 51 93 80
E-post: post@barnevakten.no
www.barnevakten.no

Redd Barna

Tlf: 22 99 09 00
E-post: kundesenteret@reddbarna.no
www.reddbarna.no

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?