Spill

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


Mye har skjedd siden de første elektroniske spillene ble laget tidlig på 1950-tallet. I dag er dataspill en av verdens største underholdningsindustrier og omsetter for mer enn kino- og filmbransjen til sammen.

I Medietilsynets Barn og medier-undersøkelser fra 2014 svarer 94 prosent av barn og unge mellom ni og 16 år at de spiller dataspill på fritiden. 38 prosent oppgir at de spiller dataspill flere ganger om dagen, 19 prosent én gang om dagen og 24 prosent noen ganger i uken.

Minecraft, FIFA og Grand Theft Auto (GTA) er de mest utbredte spillene blant gutter (merk at GTA har anbefalt aldersgrense 18 år). Krigsspillene Battlefield og Call of Duty (også høy aldersanbefaling) kommer inn på topp 5-listen når guttene er eldre enn 12 år. Jenter er litt mer delt i valg av spill. For hele aldersgruppen ni til 16 er det bare Hay Day som går igjen. De yngste liker MovieStarPlanet og Minecraft, mend Candy Crush og SIMS er mer populært hos de over tolv.

Undersøkelsen viser at gutter spiller oftere enn jenter. 45 prosent av guttene spiller flere ganger om dagen, mens 24 prosent spiller én gang om dagen. Av jentene er det 30 prosent som spiller flere ganger om dagen, og 14 prosent som spiller én gang om dagen. Videre svarer om lag halvparten at de oftest er alene når de spiller dataspill.

49 prosent av barn i alderen ni til elleve år har spilt spill med anbefalt aldersgrense tolv år eller høyere. Blant disse har 18 prosent spilt 16-årsspill, mens 17 prosent har spilt 18-årsspill. Det er nok ikke spesielt overraskende at det er særlig gutter som sier at de har spilt spill med 16- og 18-års anbefalt aldersgrense.Tallene fra undersøkelsen viser at 54 prosent av gutter i alderen ni til 16 år har spilt 18-årsspill, mens det for jentene bare er 22 prosent som har spilt voksenspill.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2012 har det vært en liten positiv nedgang i andelen barn og unge som spiller 18-årsspill, med en total nedgang fra 42 til 39 prosent.

Til samtale:

Dilemma: Barnet ditt vil heller spille dataspill enn å være med på andre aktiviteter sammen med venner. Hva gjør du?

Dilemma: Barnet ditt spiller 18-årsspill hos naboen. Hva gjør du?

Påstand: Voldsspill kan påvirke mer enn voldsfilmer fordi barnet deltar mer aktivt gjennom spill. Hva tror du?

Påstand: Foreldre kjenner lite til hva barna spiller. Hva mener du?

Påstand: Barn kan lære mye av å spille dataspill. Hva mener du?

Påstand: Dataspillenes aldersmerking bør overholdes. Hva mener du?

Dilemma: Barnet ditt ønsker seg et 18-års spill, og sier at nesten alle andre har det. Hva gjør du?

Spørsmål: Hvordan kan man sette sunne rammer for spilling?

Påstand: Foreldre bør spille sammen med barna sine. Hva mener du?

Spørsmål: Hvor mye er det greit at barn spiller i løpet av en dag/uke?

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?