Reklame og forbruk

NB. Enkelte deler av denne teksten kan være utdatert, da den er skrevet for å være gjeldende i 2014, og bør sees i lys av tiden som har gått, med endringer som har skjedd både hos barn, voksne, i internettverden, og samfunnet forøvrig. Teksten og informasjonen brukes på eget ansvar.


De fleste foreldre har opplevd at barna presser på for å kjøpe stadig mer. Hva er det som påvirker barna til å ønske seg mer, samtidig som vi i dag faktisk har veldig mye? Er det musikkindustrien, motebransjen, reklame, vennegjengens krav eller foreldrenes eget kjøpemønster?

Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2014» viser at seks av ti barn og unge mellom ni og 16 år synes reklame på internett og tv er irriterende. Samtidig er fire av ti barn og unge enige i at tv-reklame kan påvirke barn til å presse foreldrene til å kjøpe ting.

Til samtale

Spørsmål: Hvordan kan foreldre forholde seg til «alle andre har det»?

Problemstilling: Barnet ditt gir uttrykk for at det føler seg utenfor fordi det ikke har «de riktige» klærne og tingene. Hva gjør du?

Problemstilling: Barn og unge kan ha sterke meninger om familiens forbruk. Hvordan kan man som forelder forholde seg til dette?

Påstand: Foreldrenes eget forhold til klær og statussymboler påvirker barn. Hva mener du?

Problemstilling: Barnet ditt ønsker seg en ny bukse av et svært dyrt merke. Hva gjør du?

Problemstilling: Hvordan kan man unngå at barn og unge føler seg definert av de tingene de har?

Spørsmål: Hvordan kan reklame påvirke barns forbruksmønster?

Spørsmål: Hvilke andre faktorer enn reklame påvirker barna?

Problemstilling: Hvordan kan man snakke med barn om reklame og påvirkning?

Spørsmål: Hva mener dere er fornuftig pris på en bukse? Genser? Ytterjakke?

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?